Typ dopravníku: Pásový dopravník
- přímý
- lomený Z
- zatáčka
- lomený L
Modulární dopravník
- přímý
- lomený Z
- zatáčka
- lomený L
Řemenový dopravník - přímý Řetězový dopravník - přímý Válečkový dopravník
Pohon: DA40 - válce Ø44mm DA80 - válce Ø85mm IA40 - válce Ø44mm IA80 - válce Ø85mm CM40 - válce Ø44mm CM80 - válce Ø85mm TM40 - válce Ø44mm TM80 - válce Ø85mm DA60 - válce Ø64mm DA40 - válce Ø44mm DA80 - válce Ø85mm IA40 - válce Ø44mm IA80 - válce Ø85mm DA40 - válce Ø44mm DA80 - válce Ø85mm IA40 - válce Ø44mm IA80 - válce Ø85mm Gravitační Hnaný

Konfigurátor dopravníků

Sestavte si konfiguraci dopravníku dle potřeb Vašeho projektu.

Typ dopravníku
 • pásový dopravník
 • modulární dopravník
 • řemenový dopravník
 • článkový dopravník
 • řetězový dopravník
 • válečkový dopravník
Varianta tvaru
 • přímé dopravníky
 • lomené dopravníky
 • zatáčky
TYP PŘIPOJENÍ POHONU
 • přímé připojení
 • vložený převod
 • středový pohon
 • bubnový pohon

Pásové dopravníky

Určeno především k přepravě kusových výrobků různých vlastností.
Hlavní komponenty dopravníku tvoří rám z hliníkových profilů Alváris, ocelový hnací a hnaný válec, hliníkové držáky válců s kuličkovými naklápěcími ložisky a možností dopínání transportního pásu.
Cenově nejvýhodnější řešení.

KONFIGURÁTOR

Modulární dopravníky

Určeno k přepravě kusových výrobků s požadavky na vyšší odolnost pásu vůči mechanickému poškození.
Hlavní komponenty dopravníku tvoří rám z hliníkových profilů Alváris, ocelové hnací a hnané hřídele, hliníkové držáky hřídelí s kuličkovými naklápěcími ložisky a možností dopínání modulárního pásu.
Konstrukce dopravníku umožňuje kombinovat více tvarových variant (zatáčky, rovné nebo lomené úseky) poháněných jedním pohonem.

KONFIGURÁTOR

Řemenové dopravníky

Určeno k přepravě kusových výrobků větších rozměrů nebo požadavkem na částečně volný prostor pod dopravovaným výrobkem (možnost instalace stoperů, čteček aj. příslušenství mezi větvemi dopravníku).
Hlavní komponenty dopravníku tvoří rám z hliníkových profilů Alváris, hnací a hnané ozubené řemenice, hliníkové držáky řemenic s kuličkovými naklápěcími ložisky a možností dopínání ozubeného řemene.
Řemenové dopravníky nabízí vyšší únosnost než dopravníky pásové.

KONFIGURÁTOR

Článkové dopravníky

Určeno k přepravě kusových výrobků s požadavky na vyšší odolnost pásu vůči mechanickému poškození a minimalizaci zástavbového prostoru.
Konstrukce dopravníku umožňuje kombinovat více tvarových variant (zatáčky, rovné nebo lomené úseky) poháněných jedním pohonem.

KONFIGURÁTOR

Řetězové dopravníky

Určeno k přepravě kusových výrobků větších rozměrů s požadavky na vyšší hmotnosti nebo montáž unašečů.
Hlavní komponenty dopravníku tvoří rám z hliníkových profilů Alváris, ocelová hnací a hnaná řetězová kola, hliníkové držáky řemenic s kuličkovými naklápěcími ložisky a možností dopínání řetězu.

KONFIGURÁTOR

Válečkové dopravníky

Určeno k přepravě kusových výrobků s rovným dnem jako např. přepravní boxy nebo paletky..
Hlavní komponenty dopravníku tvoří rám z hliníkových profilů Alváris, ocelové nebo plastové, gravitační nebo hnané válečky.
Pohon válečků může být zajištěn řemínky nebo řetězem.
Vhodné rovněž pro zástavbu do větší dopravních celků a linek.

KONFIGURÁTOR

Přímé dopravníky

Přímé dopravníky rozlišujeme dle výšky rámu: 40 a 80 mm.
 
40 - dopravník s rámem z hliníkových profilů 40mm
- délky 500 - 4000mm
80 - dopravník s rámem z hliníkových profilů 80mm
- délky 600 - 8000mm

KONFIGURÁTOR

Lomené dopravníky

Lomené dopravníky rozlišujeme dle výšky rámu: 40 a 80 mm.
 
40 - dopravník s rámem z hliníkových profilů 40mm
- délky 1000 - 3000mm
80 - dopravník s rámem z hliníkových profilů 80mm
- délky 1000 - 5000mm

Tvary lomení L nebo Z

KONFIGURÁTOR

Zatáčky

Standardní úhly 30° až 180°
  * Jiné než uvedené parametry na poptávku

KONFIGURÁTOR

Přímé připojení

Připojení pohonu v ose hnacího válce. Nákladově nejúspornější řešení.
Součástí je momentový blok přispívající ke spolehlivosti chodu dopravníku a umožňující změnu orientace pohonu.
Možnost volby ze široké škály motorů a převodovek.

KONFIGURÁTOR

Vložený převod

Připojením pohonu pomocí vloženého převodu je pohon umístěn pod dopravníkem, což umožňuje přepravu dílů s přesahem přes okraj pásu.
Úspora místa ve srovnání s přímým připojením.
Možnost volby ze široké škály motorů a převodovek.

KONFIGURÁTOR

Středový pohon

Pohon je umístěn kdekoliv po délce dopravníku mimo vstupní a výstupní část dopravníku.
Díky většímu opásání hnacího válce přenese vyšší zatížení.
Využití v případě časté potřeby i reverzního chodu dopravníku.
Možnost volby ze široké škály motorů a převodovek.

KONFIGURÁTOR

Bubnový pohon

Pohon je umístěn v hnacím válci dopravníku.
Úspora místa a nízká hlučnost.
Vhodné použití hlavně při nedostatku místa pro klasický pohon.

KONFIGURÁTOR

Hlavní přednosti konfigurátoru:

 • názorný průvodce pro specifikaci Vaši potřeb
 • po vyplnění Vám zašleme rekapitulaci Vašeho zadání do e-mailu
 • před zpracováním řešení Vás budeme kontaktovat
 • úspora Vašeho času